Праздники Польши

Мы в социальных сетях

     

  Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” zostało oficjalnie zarejestrowane w Tyraspolu, 17 sierpnia 2004 roku jako organizacja pozarządowa. Towarzystwo gromadzi ludzi polskiego pochodzenia i osoby zainteresowane polską kulturą i tradycją. Stowarzyszenie posiada oddziały w Naddniestrzu, we wioskach Raszków i Słoboda-Raszków. Obecnie liczba członków wzrosła ze względu na miejscową Polonię w miastach Bendery i Rybnica, która coraz aktywniej działa na rzecz Towarzystwa „Jasna Góra”.

                                  CELE  ORGANIZACJI: 
- odrodzenie ducha narodowego i świadomości etnicznej Polonii;
- rozwijanie i ochrona polskiej kultury, tradycji, pamięci historycznej;
- wyrażanie i ochrona narodowych, obywatelskich, ekonomicznych, osobistych, religijnych i innych praw i swobód członków organizacji;
- działalność w sferach edukacji, kultury i przedsiębiorczości;
- utrzymanie przyjaznych stosunków między przedstawicielami różnych narodowości.

                                                                        ETAPY POWSTAWANIA:
             Pierwszym krokiem w tworzeniu organizacji było spotkanie mieszkańców Naddniestrza pochodzenia polskiego z konsulem  RP w Mołdawii - Wojciechem   Bilińskim.  W czasie przyjacielskiej rozmowy, wypełnionej wspomnieniami o swoich przodkach, zrodziła się chęć wzmocnienia ducha narodowego, poznania kultury, nauki języka polskiego. Obecni na spotkaniu wpadli na pomysł stworzenia organizacji, która pomagałaby zrealizować postawione zadania. Powodem do radości był również fakt, iż młodsze pokolenie aktywnie angażowało się w działalność − zaczęło się od przygotowania statutu i wpisu do rejestru Towarzystwa Polskiej Kultury w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej. Jednogłośnie zdecydowaliśmy, że organizacja otrzyma nazwę „Jasna Góra”, ponieważ nasz los powierzyliśmy w ręce Jasnogórskiej Królowej Polski. Innej nazwy po prostu nie mogliśmy dać.
   Na czele organizacji stała przewodnicząca, Olga Konop. Nawiązała ona kontakty z Ambasadą RP w Mołdawii, umożliwiła udział członków „Jasnej Góry” w festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”, na którym przedstawiciele stowarzyszenia zdobyli pierwsze miejsce. Organizacja przyjmowała w Tyraspolu wielu gości, czerpała z doświadczeń innych wspólnot polonijnych. W związku z przeprowadzeniem się do Polski Olga Konop zawiesiła swoją działalność, a w 2007 r. jej stanowisko objęła Natalia Siniawska. Organizacja rozwijała się z powodzeniem, przyjmowała coraz więcej członków. Sukces motywował i pomagał w realizacji planów, które powierzyliśmy swojej Towarzyszce drogi − Matce Bożej Częstochowskiej.
        Byliśmy dumni z naszych osiągnięć i przezwyciężaliśmy wszystkie trudności, obchodziliśmy polskie święta narodowe i religijne, braliśmy udział w imprezach międzynarodowych, a także nawiązaliśmy kontakty z Ambasadą RP w Kiszyniowie. Wszyscy o nas wiedzieli i mówili o nas. Dzięki „Jutrzence”, czasopismu polskiej diaspory, o Towarzystwie „Jasna Góra” w Mołdawii dowiedziała się cała Polska. W marcu 2013 roku przewodniczącej Towarzystwa Polaków "Jasna Góra", Natalii Siniawskiej, wręczono nagrodę im. Jana Rodowicza za aktywną postawę kształtowania wartości duchowych.                                                                                                                  

          Zarówno moralne jak i materialne wsparcie nasza organizacja zawdzięcza Polakowi, Markowi Pantule z Przemyśla. W 2010 roku tę niezwykłą znajomość z Panem Markiem zapoczątkował przeprowadzony w Tyraspolu festiwal dla niepełnosprawnych dzieci. W taki sposób zrodziła się nasza dobra współpraca oparta na idei poznawania wartości człowieka. Dzięki temu, na gruncie patriotyzmu, każdy z nas lepiej rozumiał znaczenie wartości życia. Dla nas najważniejsze jest odrodzenie tego, co było bliskie i drogie dla poprzedniego pokolenia, a mianowicie polskiej kultury i tradycji, które na pewno przekażemy naszym potomnym.

                                                                         
                                   NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA TOWARZYSTWA:

• Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokrowskiego w Tyraspolu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z udziałem cenionych polskich artystów. Było to historyczne i przełomowe wydarzenie w rozwoju naszego towarzystwa.
• Systematyczna renowacja Polskiego Cmentarza w Raszkowie z XVIII wieku, który jest wyjątkowym pomnikiem polskiej kultury w Naddniestrzu.
• Systematyczna organizacja spotkań wielokulturowych ze sztuką i kulturą polską z udziałem artystów międzynarodowych. Gościliśmy wielokrotnie znanych i cenionych polskich twórców.
• Nawiązaliśmy współpracę na płaszczyźnie kultury, nauki i medycyny z polskimi ważnymi organizacjami sektora publicznego w tym Wojewódzkim Szpitalem w Przemyślu, Centrum Nauki i Kultury w Przemyślu, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.
• Organizujemy systematycznie edukacyjne, profilowane Obozy Letnie w Polsce dla dzieci i młodzieży oraz pielgrzymki religijno-historyczne do Polski.
• Nauka języka polskiego
• Młodzież ma możliwość uczyć się w liceach Polski i studiować na uczelniach wyższych
• Przy Towarzystwie Kultury Polskiej powstał dziecięcy zespół „Koraliki” i zespół „Słobodzianki”. Nasza organizacja ściśle współpracuje z chórem „Harmonia” oraz z zespołem tanecznym „Alians”.
• Organizacja imprez kulturalnych związanych z polskimi tradycjami i świętami (Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, Dzień Rodziny, Dzień Niepodległości, Konstytucji 3-go Maja
• Spotkanie członków Towarzystwa „Jasna Góra” z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, w Kiszyniowie
• Spotkanie z Ministrem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Ciechanowskim
• Coroczny udział w Festiwalu Polonijnym „Polska Wiosna w Mołdawii”

• Jesteśmy w trakcie historycznego wydarzenia powołania Domu Polskiego „Wołodyjowskiego” w Raszkowie idąc śladem literackim Henryka Sienkiewicza.
• Pierwszy wernisaż sztuk pięknych w Raszkowie przy Domu Polskim „Wołodyjowski”
• Spotkania z literatami, poetami i ludźmi nauki z Polski przy Domu Polskim w Raszkowie
• Systematyczne organizowanie Dnia Świętego Mikołaja dla dzieci i młodzieży w różnych miejscowościach Naddniestrza: Słoboda Raszków, Tyraspol lodowisko. Tradycją są prezenty dla wszystkich dzieci oraz 25-kilogramowy tort przywożony z Polski
• Zdobycie Honorowej Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum Powstania Warszawskiego marzec 2013 rok- Natalia Siniawska/laureatka/
• Uroczystość rocznicy 10-lecia naszego Towarzystwa z udziałem artystów muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej pod kierownictwem profesora Mirosława Dymonia.
• Udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów w Rumunii, Litwie i Polsce
• Wydanie unikalnej i cennej publikacji: „Niezapomniane światy ludzkie” autorstwa Natalii Siniawskiej, Marka Pantuły. Książka została wydana w języku polskim, przetłumaczona na język rosyjski, a finansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.
• W 2014 roku 20 grudnia zorganizowaliśmy Wigilię Wielokulturową w Słobodzie Raszków z koncertem kolęd w wykonaniu Kapeli „Drewutnia” z Lublina.

 Podpisanie międzynarodowych umów

przez Towarzystwo Polskiej Kultury  „Jasna Góra”:

-z organizacjami Polonijnymi: Węgry
-Samorząd Polski w Egerze, przewodnicząca Jadwiga Florianska Czarnogóra
-Stowarzyszenie Polaków zamieszkałych w Czarnogórze/Bijelo Polje/, Prezes Wanda J.Vujlcic Białoruś
-Miejski Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków na Białorusi "Poloniczka" w Mińsku, Prezes Swietłana Zamotina Litwa
-Stowarzyszenie "Europos Idejos Vardan" Soleczniki, Prezes Anna Ornowska Ukraina
-Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe O/ w Kamieńcu Podolskim, Prezes Stanisław Nagórniak
-Towarzystwo Pomocy Polakom "Wielkie Serce" Nowy Rozdół, Prezes Mirosława Tomecka Polska
-Fundacja na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - Sanus, Prezes Artur Baranowski
-Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu, od jesieni 2011 roku/ Marek Pantuła koordynator i autor wspólnie realizowanych projektów/
• od 19 maja 2015 roku będziemy realizować projekt: Akcja Medyczno-Humanitarna w Naddniestrzu współfinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

  

Посмотрите вложенную галерею изображения онлайн в:
http://jasnagora.org/#sigProGalleria17f2ab134c
joomlamodniyportal.ru